Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Päättyneet hankkeet:


Kansalaisopistotoiminnan laadun arviointihanke 2013–2014

Sastamalan Opisto on mukana Pyhäjärviseudun aikuisopiston ja Rauman kansalaisopiston kanssa Huittisten seudun kansalaisopiston hallinnoimassa toiminnan arviointihankkeessa. Hankkeeseen on saatu rahoitus Opetushallituksen laatu- ja kehittämisrahoista.

Tavoitteena on saavuttaa hyvä laadunhallinta osana oppilaitosten strategista johtamista. Menetelmänä käytetään kansalaisopistojen laadunhallinnalle räätälöityä CAF-pohjaista arviointimallia, joka keveytensä vuoksi soveltuu hyvin opistojen oman toiminnan kehittämiseen. Päämääränä on työväline, jolla jämäköitetään toimintaa. Hankkeessa opitaan tunnistamaan oman toiminnan nykytila sekä vahvuudet ja kehittämistarpeet.

Arviointien perusteella kussakin opistossa päätetään ja aikataulutetaan kehittämistoimenpiteet. Arviointikortit päivitetään ja kehittämistoimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain. Tekstin lähde: Rauman Kansalaisopisto http://www.rauma.fi/kansalaisopisto/

 

"Ulos mailmaha viä" -käsityöhanke 2013–2014

Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja siinä on mukana kahdeksan Satakunnan kansalaisopistoa. Yhteistyötahoksi on valittu oheisen linkin takaa avautuva kumppani http://www.heimilisidnadur.is. Kyseinen oppilaitos järjestää Islannissa paljon käsityökursseja ja sillä on kansainvälistä toimintaa.

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on uusien tai uudella tavalla toteutettavien käsityötaitojen siirtäminen maasta toiseen ja islantilaisten käsityötaitojen tuominen mukaan opistojen kurssitarjontaan sekä Satakunnan opistojen kurssien toteuttaminen Islannissa. Tekstin lähde: Rauman Kansalaisopisto http://www.rauma.fi/kansalaisopisto/

Hankkeen puitteissa toteutetun vierailun kuvia: http://tinyurl.com/l255cl2


Islantilaiset opettajat kouluttivat suomalaisia käsityöntekijöitä Raumalla 4.-5.10.2014

Kuvia: http://tinyurl.com/otm3tb4Kulttuurikuntouttajat-koulutus

Kulttuurikuntouttajat oli Sastamalassa 2012–13 pilotoitava täydennyskoulutus taiteen ja kulttuurin hyödyntämisestä kuntoutumisen tukena sosiaali- ja terveysalalla. Pilotointivaiheessa opiskelijoiksi otettiin ensisijaisesti vanhusten ja vammaisten kanssa hoitotyötä tekeviä oman alansa ammatilaisia. Koulutusta järjestivät yhdessä Sastamalan Kulttuuripalvelut, Sastamalan Opisto, Sotesi (Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut) sekä SASKY (Sastamalan koulutuskuntayhtymä). Pilotointia rahoitti Pirkanmaan taidetoimikunta.

Kulttuurikuntouttajat-hankkeen tavoitteet olivat hankkeen käynnistyessä 1) Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen ja hyödyntämisen lisääminen laitos- ja kotihoidossa, 2) Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden ammatillisen kasvun ja kuntouttavan työotteen kehittäminen taiteen ja kulttuurin keinoin sekä 3) Uudenlaisen paikalliseen yhteistyöhön pohjautuvan sosiaali- ja terveys- ja kulttuurialaa yhdistävän toimintamallin luominen. Pilottihankkeen myötä on tapahtunut paljon: Uusia ja erilaisia asioita ovat Sastamalaan ja sen lähialueilla toimiviin hoiva- ja kuntoutuspalveluja tuottaville tahoille  tuoneet koulutuksen aikana tehdyt opiskelijoiden omat projektit. Koulutuksen punainen lanka on ollut kehittämistehtäväksi kutsuttu opiskelijan oma projekti. Kehittämistehtävässä opiskelijat kokeilivat itseään ja asiakkaitaan kiinnostavaa kulttuuritoimintaa omalla terveys/sosiaalialan työpaikallaan muutaman kuukauden ajan. Opiskelijat huomioivat kokeiluissaan asiakkailta, omaisilta ja työyhteisöltä saamansa palautteen sekä miettivät, kuinka projekti saisi jatkuvuutta koulutuksen päättymisen jälkeen.

Opiskelijoiden esittelemät raportit ovat antoisaa kuultavaa niin hoito- kuin kulttuurialan näkökulmasta. Kulttuuri ja hyvinvointisaralla on kirjoitettu paljon kulttuuritoimijoiden tekemistä kokeiluista hoitolaitoksissa, mutta hoitohenkilökunnan omista tavoista yhdistää kulttuuria hoitotyöhön on kuultu vielä vähän.

Koulutuksessa haettiin omanlaisia keinoja, joilla voidaan lähestyä kulttuurin mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelijoiden rinnalla kulki koko ajan kaksi oppimisen ohjaajaa, jotka ohjasivat myös opettajia koulutuskokonaisuuden suunnittelussa. Opetuksessa yhdistettiin toiminnallista ja tiedollista oppimista, eri kerroilla käsiteltiin erilaisia teemoja suvaitsevaisuudesta kommunikaatioon vaihtuvien taiteenlajien keinoin. Opetuksella pyrittiin sekä oman luovan ajattelun heräämiseen että taidelähtöisten menetelmien lisäämiseen opiskelijoiden ammatilliseen työkalupakkiin.

Koulutusta järjestäessä pyrittiin kokoamaan yhteen mahdollisimman paljon paikallista asiantuntemusta ja lisäämään mahdollisimman paljon paikallista yhteistyötä. Koulutuksen järjestivät paikalliset organisaatiot, opettajina toimivat paikalliset asiantuntijat ja lähipäivät järjestettiin vaihtuvissa hoito-, kulttuuri- ja kasvatusalan toimipaikoissa eri puolilla Sastamalaa.

Pilotoinnin aikana syntyi omanlaisensa toimintamalli, joka voisi kiinnostaa monia muitakin, jotka tahtovat järjestää jotain yhteisöllisesti, paikallisiin voimavaroihin pohjautuen.

Hanke on herättänyt laajaa kiinnostusta ympäri Suomen ja hyväksi havaittuja käytänteitä on tarkoitus levittää muidenkin hyödyksi.  Pilottihankkeen myötä Opistolla aloitetaan aiheeseen liittyvät Kulttuuri kuntouttaa - verkostotapaamiset vuoden 2014 puolella.
Seuraa Opiston tiedotepalstaa netissä!Kulttuuri
kuntouttaa -verkoston tapaamiset Sastamalan Opistolla 8.1. ja 12.3. sekä Kiikan Kannarilla 7.5.2014

Kulttuurikuntouttajat koulutuksen myöstä kehittyi idea verkostotapaamisista, joissa voisi tavata tuttuja, saada ja jakaa voimaa ja innostusta omaan ja muiden arkeen. Syntyi idea Kulttuuri kuntouttaa -verkostosta. Kulttuuri kuntouttaa verkostotapaamiset ovat vapaamuotoisia kahvikupin ääressä vietettyjä hetkiä. Ne ovat tarkoitettu sinulle, joka uskot tulevaisuuteen ja siihen, että kaikenlainen kulttuuri kuuluu kaikille. Tule mukaan, jos uskot, että kulttuurin hyvinvointivaikutuksia voi hyödyntää hoiva- ja sosiaalialan työtehtävissä. Verkostotapaamisesta saa voimaa ja ideoita ja löytää ihmisiä, joiden kanssa voi vaihtaa kokemuksia ja suunnitella ja toteuttaa asioita, jotka itse kokee tärkeiksi. Tilaisuudet ovat ilmaisia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner